Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành

Tất cả các sản phẩm cung cấp bởi Công Ty Nẹp Trang Trí Inox sẽ được bảo hành theo tiêu chuẩn chung của nhà sản xuất. Tức là nhà sản xuất bảo hành theo chính sách nào, chúng tôi tuân thủ theo đúng quy tắc bảo hành đó.
Thời gian bảo hành tính từ ngày giao hàng. ( Bảo hành 18 tháng )
Bảo hành cho những lỗi thuộc về nhà sản xuất.
Không bảo hành cho những lỗi do người dùng sai quy cách, sai so với khuyến cáo của nhà sản xuất, thiên tai, hoả hoạn, địch hoạ và các trường hợp nằm ngoài kiểm soát của đôi bên.