Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Chúng tôi, CTY Nẹp Trang Trí Inox khuyến khích và đề nghị mọi thanh toán đều thông qua chuyển khoản vào tài khoản thuộc sở hữu của công ty dưới đây:

Bên thụ hưởng: TRAN THI MINH
Ngân hàng: Techcombank chi nhánh Hà Nội
Số tài khoản: 19036929381012

Trường hợp đặt biệt và giá trị nhỏ, chúng tôi linh hoạt chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua đơn vị thứ 3 được uỷ quyền bở CTY Nẹp Trang Trí Inox.